Värmeföretagande

Värmeföretagande är redan en konkurrenskraftig lösning på energiförsörjningen i många kommuner. Nu börjar även företag intressera sig för denna "uppvärmningsform".

Vad är värmeföretagande?
Vid värmeföretagande svarar värmeproducenten - värmeföretagaren för anläggningens bränsleanskaffning, skötsel, renhållning och dejourering. Köparen ansvarar för energiförbrukningen samt för att betala sin energinota måndsvis.
Hurudant är ett bra värmeföretagarobjekt?

Stora fastigheter med hög oljeförbrukning är ofta lämpliga värmeföretagarobjekt. Det är bra om fastigheterna är försedda med ett vattenburet värmesystem. I allmänhet kan man använda de befintliga oljepannorna som reserv eller för att jämna ut effekttoppar.

Värmeföretagaren
Värmeföretagarna är oftast jordbrukare som vid sidan om jordbruket även idkar skogsbruk eller torvtäkt. Genom att förädla sina råvaror till värme ger dessa ett större netto.

Det finns för omkring 500 värmeföretagarobjekt i Finland. Samhället gynnar övergång till inhemska bränslen genom olika stödformer. Mera om investeringsstöd >>

 

Värmeföretagarkurser

Yrkesakademin i Österbotten har i samarbete med Träenergiforums personal  arrangerat ett antal kurser för värmeförtagare. Kurser arrangeras då vi får ihop tillräckligt många deltagare. Information kan fås av Träenergiforum.


Bäckby skola, Jan Anders Lassila >>

Centrumskolan i Oravais, Oravais energiandelslag >>