Stöd för förnybar energi
1.  Företagsverksamhet och landsbygdsprojekt
  • Inom ramen för för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kan investeringsstöd sökas med början 4.6.2007. Närmare om detta stöd på landsbygdsverkets www-sidor mavi.fi >>
  • Om finansiering av landbygdsprojekt kan du läsa mera här >>
2. Lantbrukets värmecentraler
3. Företag, kommuner och sammanslutningar
4. Stöd för vård av ungskog och energived
Länk till skogscentralens hemsida >>