Skogsdag i Närpes

Träenergiforum deltog i skogsdagen som arrangerades vid Vargberget i Närpes lördagen den 21.08.2004. Ett stort antal besökare trotsade regnet och åskan. Ett tjugotal utställare deltog i mässan. Bland arrangörerna fanns bland andra skogsvårdsföreningarna i Närpes, Övermark och Pörtom, Skogscentralen, Metsäliitto, UPM-Kymmene skog, Mellanå plantskola, entreprenörer, maskinförsäljare, Scouterna och Närpes 4-H .

Wahlroos verkstad från Långåminne och Pelletenergy från Vörå presenterade olika alternativ för pelletseldning. Träenergiforum presenterade bland annat värmeföretagarverksamheten, vedhandlarna i syd-Österbotten, olika biobränslen samt delade ut material som befrämjar användningen av bioenergi.

På mässan kunde man bekanta sig med motorsågar, tilläggsutrustning, virkeshandel, plantor, ungskogsvård, gallring och slutavverkning.


Träenergiforums monter
(Träenergiforum 21.08.2004)

Tillbaka till nyheter

 


Maria var en vinnare i publiktävlingen!