Vörå fick energipris

Årets värmeföretagare 2002 prisbelönades på värmeföretagardagarna i Jyväskylä. Tävlingen arrangerades för tredje gången.

I klassen för små värmeföretagare tog Tapani Brofeldt från Hämeenkoski första priset. I klassen för andelslag och värmeföretag vann Askolan seudun puulämpöosuuskunta. PROlämpöyrittäjä priset gick till vad man kallar för Vörå-samarbetsmodellen.

Kriterierna för priset var affärs- och regionalekonomisk lönsamhet, befrämjande av skogsvård, befrämjande av värmeföretagande samt regionalt samarbete.

24 anläggningar, 11 privata företagare, 9 andelslag, tre aktiebolag samt två företagsringar. Den sammanlagda värmeproduktionen i de deltagande anläggningarna var år 2001 43,6 GW och omsättningen 0,9 miljoner euro. Anläggningarna sysselsätter 183 personer.

Vörå samarbetsmodell förtjänade PRO-värmeföretagarpriset. Kommunens andel i uppkomsten av värmeföretagarobjekten var betydande. Värmeföretagarna Harald Svens, Nils Påhls och Torolf Ahlnäs sköter kommunens åldringshem samt fjärrvärmeverk. Entreprenörerna handhar sköter även anskaffning av bränsle och anläggningens skötsel. Träenergiforum har varit med och påverkat användningen av biobränslen i Vörå och resten av Österbotten.

Tävlingen anordnades av Motiva Oy ja EUBIONET - Euroopan bioenergiaverkostot koordinerade av VTT Prosessit. Työtehoseura, Suomen Kuntaliitto, Puuenergiayhdistys, Pohjois-Karjalan och Satakunnan ammattikorkeakoulut samt Skogscentralerna. MTK medverkade också.

22.10.2002. www.motiva.fi (översatt från finska)Tillbaka till nyheter