Fasta träbränslen stod för 6% av Finlands energiförbrukning 2001

År 2001 använde man i Finland 12,4 miljoner f-m3 träbränslen för energiändamål. Av detta utgjorde skogsflisen 1,3 miljoner m3. Hyggesresternas andel i flisproduktionen var nästan 60%.

Det genomsnittliga priset för skogsflis på förbrukningsplatsen utan moms var nästan 7 € per l-m3. De privata hushållen förbrukade dessutom ytterligare uppskattningsvis 6 miljoner m3 träbränslen. (Metla)

 

Tillbaka till Nyheter