Träenergiforum år 2006

Träenergiforum har av Österbottens TE-Central fått ett förhandsbesked om finansiering även för år 2006. Verksamheten kan därför fortsätta som förut.

Under början av året gör vi en satsning för att stöda växthusnäringen. På Etelä-Pohjanmaas torvproduktionsområde har man konverterat stora fastigheter till inhemska bränslen i en sådan takt att man nu söker uppvärmningsobjekt eller bränslekunder särskilt i södra delen av Österbotten. Utvecklingsprojektet "Kotimainen Energia" (Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus) har reserverat medel för att bistå växthusföretagare att finna lösningar för värmeproduktionen fram till 20.2.2006. Arbetet utförs av Träenergi Forum. Vi söker därför växthusföretagare som är intresserade av något av följande: 

1. Köpa färdig värme, särskilt i klassen 1MW eller större. 
2. Skaffa bränsle till sin befintliga fastbränsleanläggning. 
3. Utreda möjligheterna till konvertering till inhemska bränslen.

Under januari-februari kommer vi därför att vara rätt bokade för denna uppgift. Efter detta återgår verksamheten till det normala.

Tillbaka till nyheter