Till Nyheter


Pasi Mustajärvi driver ett stort växthusföretag i Åboland. I sina växthus använder han huvudsakligen biobränslen.

Pasi MustajärviPasi Mustajärvi valde inhemsk energi för sina växthus

Pasi Mustajärvi driver växthusföretaget  Pasi Mustajärvi Oy. Mustajärvi har två växthusanläggningar belägna 30 km från varandra i Åboland. För ett par år sedan (2001) investerade han i en Säätötuli stoker (1000 kW) för sitt växthus i Lieto. I Lieto används även torv som bränsle. År 2003 har han tagit i bruk en ny flisvärmecentral med en effekt på 1,5MW vid sin anläggning nära Marttila. genom att använda flis uppskattar Pasi att han sparar 50 000 euro i året jämfört med olja.. Den stora flisförbrukningen innebär att han har en sysselsättande effekt på skogsbruket.

Mustajärvi odlar i gurkor i det nya växthuset i Marttila. Växthusarealen i det nya huset är 7500m2.  Uppvärmningen sker med flis som Pasi köper av en lokal entreprenör. Entreprenören försörjer ca 15 anläggningar med bränsle. Den nybyggda anläggningen fungerar inte väl med torv, med flis har det inte varit varit några problem. Då vi besökte anläggningen var den ännu under byggnad. Bland annat saknades skorstenen. En kort tillfällig skorsten användes, med resultatet att en hel del sot föll på gården.  Anläggningen är försedd med en rökgascyklon. Rökgasreningen kommer att fungera bättre då skorstenen är monterad räknar Pasi.

Kostnaden för stoker och panna uppgick till ca 50 000 euro, vilket kan anses "förmånligt". Pasi räknar med att snabbt tjäna in anläggningskostnaderna för denna del. Ingen ackumulatortank finns. Som reservpanna har Pasi en gasbrännare på 3500 kW. detta räcker till att värma hela väthuset. I växthuset fanns över 3000 lampor med en sammanlagd effektförbrukning på 1,6 MW.

Värmerören i rostfritt stål fungerade som rälsar i gångarna mellan gurkraderna (se bild nedan).

 


TEKNISK DATA
Tillverkare metallföretag i Oripää (vi lägger namnet hit så fort vi får närmare uppgifter om detta
Effekt 1500 kW (3500 kW gas som reserv)
Bränsletyp flis, spån. Torv fungerar ej tillfredställande i denna anläggning.
Uppvärmd yta 7500 m2 + servicebyggnad
Beräknad årlig bränsleåtgång 10 000 m3 flis.
Årligen producerad värmemängd
Ibruktagningsår 2003, januari
BILDER    
 


 

Till Nyheter