Skola i Oravais värms med inhemskt bränsle

 

 

Energiandelslaget i Oravais sköter värmeförjningen för Centrumskolan sedan början av år 2004. I ett senare skede skall även fastigheten Tallkotten anslutas till samma nät.

Värmecentralen är en s.k. container, som bygger på teknik från Veljekset Ala- Talkkari och har en panneffekt på 175kW. Värmecentralen har tillverkats av Insinööritoimisto Jari Luoma Ky i Hellanmaa. Flisförbrukningen uppskattas till ca 800m3 om året.

(Träenergiforum 30.6.2004)

Tillbaka till nyheter