Flisvärmecentral till Nedervetil

Hösten 2003 inledde Kronoby Energiandelslag värmeproduktion i den nybyggda värmecentralen i Nedervetil. Anläggningen som bl.a. förser hälsogården och pensionärshemmet med värme har en effekt på 210 kW baserad på flis och en reserveffekt på 290 kW baserad på lätt brännolja. 

Värmecentralen är av containertyp och tillverkad av företaget Sykäke Oy.


(feb.2004 - Träenergiforum)

Tillbaka till nyheter