Skogsägarna har blivit värmeföretagare

Privata skogsägare har i värmeföretagandet funnit en värdefull binäring. Det finns i Finland över 100 andelslag som bildats av skogsägare. Andelslagen får sina inkomster huvudsakligen genom värmeproduktion till kommunala fastigheter. Andelsagens medlemmar levererar flis till kommunens värmecentraler samt ansvarar för värmeproduktionen.

Värmeföretagarna har nu expanderat även till industrifastigheter. Parmas betongfabrik som verkar i Tusby har bland de första anlitat lokala skogsägare för sin värmeproduktion. Under vintern 2003-04 övertog ett andelslag med fyra medlemmar värmeproduktionen och man övergick från tung brännolja till bioenergi.

Enligt Ilpo Mattila, avdelsnigschef på MTK finns det i Finland år 2010 ca 1000 kommunala och 5000 industriobjekt där värmeförsörjningen sköts av ett lokalt energiandelslag.


(Esmerk/Taloussanomat 29.06.2004, 2.7.2004)

Tillbaka till nyheter