Församlingar går in för biobränsle

Larsmo och Oravais församlingar kommer att använda flis som bränsle för uppvärmning.

I och med detta är församlingarna på god väg att få det miljödiplom som inrättades av kyrkostyrelsen år 2001.

Miljödiplomet beviljas av kyrkostyrelsen församlingar som kontinuerligt lyckas utveckla sin verksamhet i en miljövänlig riktning.


(Vasabladet 30.6.2004)

Tillbaka till nyheter