Träenergiforum fick beslut om finansiering för år 2004Österbottens T&E Central har i december 2003 gjort ett beslut om fortsatt finansiering av projektet Träenergiforum till slutet av 2004.

Träenergi Forum har som målsättning att främja förutsättningarna för värmeföretagande samt användning och produktion av biobränslen i regionen. Projektets målgrupp utgörs av primärproducenter, skogsägare, företag, fastighetsägare, kommuner och städer. Målsättningen är att fram till 2007 höja användningen av flis från 40.000 l-m3 m3 till 80.000 l-m3. Projektet beräknas under verksamhetstiden skapa 10 st nya och 15 st förnyade arbetsplatser. I verksamheten betonas skapandet av nya entreprenörer i anknytning till energiproduktion samt hantering, produktion och förädling av energiråvaror. Projektet fungerar också som viktig aktör i samarbetet mellan företagare, skogsvårdsföreningar och kommuner.

För att nå utsatta mål avser projektet att höja kunskapsnivån för värmeföretagande, entreprenadverksamhet och användning av biobränslen. Projektet beräknas i praktiken kunna genomföras under tiden 1.1.2004-28.2.2006.

 

Tillbaka till nyheter