Fjärrvärmen blir billigare i Vörå

VÖRÅ. Priset på fjärrvärme sjunker i i Vörå. Vörå Värmeförsörjning har fattat beslut att sänka priset med 16%. Det nya priset blir 38 € per megawattimme.
Vörå värmeförsörjning köper värme av Vörå energiandelslag som till 90 procent använder flis som bränsle.
Sänkningen genomförs retroaktivt och gäller även 2003 års förbrukning.


(VBL 19.11.2003)

Tillbaka till nyheter