Statens energistöd för förnyelsebar energi stiger till 40%

Investeringar i anläggningar som utnyttjar förnyelsebar energi kan få ett maximalt statsstöd på 40% enligt statsrådets beslut 25.7.2002.

En förutsättning för att stödet skall beviljas är att man använder sig av ny teknik. Stödet vid användning av traditionell teknik förblir 30%. Tidigare har man endast kunna få ett 40% stöd för vindkraft. Nu gäller stödet även förnyelsebara bränslen och solenergi.

Maximistödet för energiutredningar sänktes från 50% till 40%.

Ny teknik används oftast i biogas- och små kombinerade värmeverk (värme + el), sk. CHP anläggningar. Stödet höjdes för att anläggningarna överhuvudtaget skall byggas. Avsikten är att samla erfarenheter för byggande av större anläggningar.

TE-Centralena kan bevilja stöd för projekt där kostnadsberäkningarna uppgår till maximalt 2 miljoner euro. Statens beviljningsfullmakt för projekten är 25,2 miljoner euro för hela landet.

Maaseudun Tulevaisuus 29.7.2002Tillbaka till nyheter