9800 gårdar använder flis för uppvärmning

Työtehoseura har låtit göra en utredning över gårdarnas uppvärmning visar att 9800 lantbruk med en åkerareal på över 5 hektar använder flis som värmekälla år 2000. Detta utgör nästan 13% av gårdarna. På gårdarna användes sammanlagt 0,9 miljoner m3 flis. Medelförbrukningen var 90 m3 per gård.

Av gårdar utan egentlig jordbruksproduktion använder 5% flis till uppvärmning, sammanlagt 0,1 miljoner m3 per år.

Sammanlagt använde gårdarna sålunda 1 miljon m3 skogsflis, vilket motsvarar en tredjedel av den totala konsumtionen av skogsflis i landet.

(TTS Metsätiedote 9/2002)

 

Tillbaka till Nyheter