Karta över värmeföretag och värmecentraler i Österbotten
År 2010 fanns 37 flisvärmeanläggningar i Österbotten
Deras sammanlagda flisförbrukning var ca 130 000 flis-m3.
.
 

Länk tilll diagram över förbrukning och potential i kommunvis >>