Energitjänster

1.  Lönsamhets- och kostnadsberäkningar
  • Denna tjänst omfattar preliminära beräkningar på t.ex. byggande av värmecentraler med närvärmenät och investeringar i maskiner för avverkning och vidareförädling av energivirke. I utredningarna beaktas kundens önskemål och lokala förutsättningar.
2. Investeringsstödansökan
  • Rådgivning och support vid ansökan om olika investeringsstöd, ifyllande av olika stödansökningsblanketter, uppgörande av verksamhetsbeskrivningar osv.
  • Ansökningar handhas av Närings- trafik och miljöcentralerna
3. Upphandling av värmeanläggningar
  •  Att jämföra offerter innebär inte enbart att man jämför priser, vi använder ett poängsättningssystem för att även utvärdera kvalitet och andra "mjuka värden". Detta resulterar i en objektivare bedömning av de produkter som leverantörerna erbjuder .
4. Kurser, föreläsningar och studiebesök
  • Vi ordnar kurser, föreläsningar och studiebesök enligt kundens behov. Kunnande finns inom följande ämnen: Energivirkeshantering, värmeföretagande, teknik kring ved-, flis- och pelletvärmecentraler, vedeldningskurser, allmänt om när- och fjärrvärmeproduktion.

    Kursverksamheten genomförs i första hand i samarbete med Yrkesakademin i Österbotten.