"CREBio - Österbotten 2016-2019"
Bioenergiaa luovasti

Tiedotushankkeen tavoitteena on lisätä alueen energiatehokkuutta ja parantaa ympäristöajattelua. Tämä saavutetaan lisäämällä yritysten, maatilojen, yhdistysten ja yksityishenkilöiden tietotasoa.

Järjestämällä tiedotustilaisuuksia kylätasolla, erityisesti syrjäseuduilla, hanke pyrkii lisäämään tietotasoa koko Pohjanmaan maakunnassa.

Aiheina ovat yleisimmät uusiutuvat energiamuodot kuten aurinkolämpö, tuulivoima, maalämpö sekä metsä ja peltoenergia kuten metsähake, pelletti, polttopuu, olki ja muut alkutuotannossa ja jalostuksessa syntyvät uusiutuvat sivutuotteet.

Hankkeen kehittämistoimenpiteet uusille teknisille ratkaisuille suuntautuvat erityisesti viljantuottajille ja kasvihuoneyrittäjille jossa pyritään löytämään kustannustehokkaita ratkaisuja, jossa voidaan osin hyödyntää olemassa olevaa tekniikkaa ja näin vähentää kustannuspainetta. Erityisesti pyritään nostamaan esille nykyisten öljykattiloiden muuntaminen puukaasun polttoon Suomessa kehitteillä olevan mallin mukaan.

Osaamisen ja yhteistyön lisäämiseksi, hanke järjestää vuosittain verkostoitumispäivän, jonka tavoitteena on päivän integroituminen Vaasassa vuosittain järjestettävään Energy Week tapahtumaan.

Hanke tiedotta myös uusista, biolämpökeskuksia koskevista päästövaatimuksista sekä mitä toimenpiteitä määräykset edellyttävät.


Rahoitus: Pohjanmaan ELY-keskus, Manner-Suomen maaseutuohjelma vuosille 2014-2020
Hankkeen tarkoitus: Koulutus ja tiedotus
Toimenpiteet: Tiedonvälitys ja havainnollistaminen
Kesto: 1.1.2016 - 30.09.2019
Maantieteellinen alue: Pohjanmaan maakunta
Tuen saaja: Suomen metsäkeskus

Patrik Majabacka, hankkeen vetäjä
patrik.majabacka(at)metsakeskus.fi
puh.
0294 32 4171

Anders Wikberg, energianeuvoja
anders.wikberg(at)metsakeskus.fi
puh. 0294
32 4170

23.08.2016

>> Hankeesitys PDF-muodossa (ruotsinkielinen)